SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA - VINOHRADY

Z historie sboru

Historie sboru V Praze na Vinohradech sahá až do 20. let minulého století. V Praze nás tehdy už léta trápil velký problém - scházela vlastní modlitebna. Po vystřídání asi deseti různých míst se konečně tehdejšímu staršímu sboru br. Křížovi podařilo najít místo pro novou modlitebnu v dnešní Londýnské 30 na Vinohradech. Jednalo se o restaurační objekt "U kuřího oka" se zadním sálem, který byl rozšířen pro účely modlitebny. Z restauračních prostor byla zřízena "Abstinentní a vegetariánská jídelna". Sál měl 300 sklápěcích sedadel a s vedlejším sálem pojal až 500 osob. Svému účelu začal sloužit při konferenci v květnu 1929.

V 50.letech minulého století v souvislosti s násilným ukončením činnosti církve ze strany komunistického režimu byla, stejně jako ostatní církevní budovy, modlitebna i celý dům v Londýnské 30 zkonfiskovány. Po obnovení činnosti církve byla obnovena i činnost sboru. Modlitebna však církvi vrácena nebyla a tak až do 80.let, kdy byla znovu odkoupena, zde byl sbor v nájmu. V roce 1988 začala, po stržení staré, výstavba nové modlitebny. Financovaná byla pouze z příspěvků členů církve a realizovaná vlastními silami členů sboru ve volném čase. Dnešní podoba je ovšem výsledkem druhé rekonstrukce v letech 2008 - 2009, kdy byly zásadně pozměněny dispozice nejenom modlitebny, ale i vnitřního, do té doby otevřeného "dvora", kde vzniklo nově atrium. Také celý dům včetně sklepních prostor prošel zásadní rekonstrukcí. (Fotografie z rekonstrukce jsou k dispozici ve fotogalerii).

Z činnosti sboru

Děti -- Mládež -- Křesťanský domov -- Senioři -- Sobotní škola


Sobotní školka - děti

Oddělení dětí 1

Každou sobotu dopoledne se schází v našem sboru na Vinohradech přibližně 30 dětí k tomu, aby prožívaly vzájemné společenství a poznávaly Pána Boha a moudro Bible.
Tyto děti jsou podle věku rozděleny do několika skupin podle věku, počínaje batolaty v Mimiškolce. V této skupině se program vytváří pomocí nástrojů a pomůcek, které jsou k této věkové kategorii vhodné, jako např. plyšová zvířátka, obrázky, skládačky a další. A tak i tyto malinké děti už vědí, jak vypadá duha nebo Noemova archa. Své díky, prosby a radost vyjadřují pomocí krátkých básniček a písniček.
Skupina předškoláků - třída A. Ti se postupně seznamují s jednotlivými biblickými příběhy, ale největší důraz je kladen na poznání Pána Ježíše, který nás miluje takové, jací jsme.
Do třídy B docházejí naši mladší školáci. Seznamují se s Biblí tak, že se znovu vracejí k jednotlivým příběhům, ale více prakticky. Jejich výuka bývá zpestřená písněmi, pracují s tabulí, různými materiály, vytvářejí názorné předměty, které se vztahují k probírané tématice a velice rádi soutěží.
Ve třídě C se setkáme s dětmi, které jsou velice zvídavé a rády spolupracují na tvorbě probírané tématiky. Poznávají Boha na základě otázek, vlastních odpovědí a úvah.
Jsme rádi, že tyto děti a mládežníky mezi sebou máme, protože právě oni představují budoucnost našeho sboru a jsou těmi, kdo vnášejí mezi nás nové poznání, nové otázky ze současného života, a tím pomáhají nám všem v hledání biblických odpovědí.

Oddělení dětí 2

Kontakt:
Andrea Vlachová-Bartáková, vedoucí sobotní školky
Kontakt a další informace je možné získat skrze kazatele - viz kontakty.
 

Vinohradská mládež

je skupina mladých osobností ve věku 15 - 32 let. Scházíme se v pátek v prostorách naší modlitebny v Londýnské 30.

Kontakt:
Amálie Proroková, vedoucí mládeže a Martin Pavlík, starší sboru pro mládež
Kontakt a další informace je možné získat skrze kazatele - viz kontakty.

 

Oddělení křesťanského domova

Oddělení křesťanského domova sdružuje rodiny členů a přátel sboru. Vyvíjí aktivity za účelem utužování vzájemných vztahů a vytváří přirozené prostředí ke společnému sdílení víry a naděje křesťanských rodin.
Oddělení KD organizuje dovolené, víkendové akce a schůzky se zajímavou, duchovně společenskou náplní. Pravidelně, jednou za měsíc se členové KD scházejí k rozhovorům a ke společným modlitbám. Jednou za dva měsíce se konají schůzky společenského typu s pohoštěním, vzájemnými rozhovory a zpíváním při kytaře. Součástí těchto setkání bývají besedy se zajímavými hosty (vedoucími církve, psychology, teology, hudebníky) Program je organizován tak, aby se do něj mohly zapojit i děti. Není-li něco takového možné, probíhá souběžně program pro děti i dospělé, přičemž se při přípravě programu pro děti pravidelně střídají jednotliví rodiče.
Prostor ke schůzkám poskytují střídavě členové KD s většími domácnostmi. Pro všechny, kteří hledají křesťanské společenství s podobnými aktivitami, jsou dveře otevřené na kterékoli z připravovaných akcí; vždy vás rádi uvidíme.

Kontakt:
Pavla Kloudová, vedoucí KáDéčka (Křesťanského domova)
Kontakt a další informace je možné získat skrze kazatele - viz kontakty.

 

Senioři

Oddělení seniorů 1

Vinohradští senioři a jejich přátelé se scházejí jednou za měsíc v neděli v našem Společenském centru. Jednou za rok jedeme na společnou týdenní dovolenou na chatu Karolína, která se nachází v krásné přírodě ve Rtyni v Podkrkonoší.
Při všech společných aktivitách jsou dle možnosti přítomni současný kazatel Michal Balcar i minulý kazatel Radomír Jonczy. Náplní společně stráveného času je vzájemné sdílení, duchovní chvilky, modlitby ale i zábava a legrace. Jsme-li na Karolíně, kromě duchovních zamyšlení děláme různé vycházky a výlety do blízkého i vzdáleného okolí, koupeme se v bazénu, zpíváme u táboráku.
Společně strávený čas nám umožňuje prožívat blízké vztahy, vědět jeden o druhém, učí nás toleranci a posiluje naši víru.
O vše, co máme a čemu věříme, se rádi podělíme s těmi, kteří k nám přijdou.

Oddělení seniorů 2

Kontakt:
Eva Dudrová, vedoucí seniorů
e-mail: dudrova@centrum.cz


Sobotní škola

Sobotní škola je název první části pravidelné bohoslužby, která je určena ke studiu bible. Koná se vždy od 9.30 do 10.30 v menších skupinách.  
Všichni jste srdečně zváni k rozhovoru nad biblí.

Kontakt:
Antonín Šedivý, vedoucí sobotní školy
Kontakt a další informace je možné získat skrze kazatele - viz kontakty.