Sborový víkend 2013 - foto od Evy Š.

Fotogalerie CASD Londýnská 30