KP2016 - splouvání Sázavy, 12.6.2016

Fotogalerie CASD Londýnská 30 a Klub Pathfinder