SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA - VINOHRADY

Z historie sboru

Historie sboru V Praze na Vinohradech sahá až do 20. let minulého století. V Praze nás tehdy už léta trápil velký problém - scházela vlastní modlitebna. Po vystřídání asi deseti různých míst se konečně tehdejšímu staršímu sboru br. Křížovi podařilo najít místo pro novou modlitebnu v dnešní Londýnské 30 na Vinohradech. Jednalo se o restaurační objekt "U kuřího oka" se zadním sálem, který byl rozšířen pro účely modlitebny. Z restauračních prostor byla zřízena "Abstinentní a vegetariánská jídelna". Sál měl 300 sklápěcích sedadel a s vedlejším sálem pojal až 500 osob. Svému účelu začal sloužit při konferenci v květnu 1929.

V 50.letech minulého století v souvislosti s násilným ukončením činnosti církve ze strany komunistického režimu byla, stejně jako ostatní církevní budovy, modlitebna i celý dům v Londýnské 30 zkonfiskovány. Po obnovení činnosti církve byla obnovena i činnost sboru. Modlitebna však církvi vrácena nebyla a tak až do 80.let, kdy byla znovu odkoupena, zde byl sbor v nájmu. V roce 1988 začala po stržení staré, výstavba nové modlitebny. Financovaná byla pouze z příspěvků členů církve a realizovaná vlastními silami členů sboru ve volném čase. Dokončená byla v roce 1989 do podoby, v jaké ji můžete vidět dnes.