ON-LINE PŘENOSY ze sboru CASD, Praha Vinohrady

Záznam pro přehrávání - sobota 17. 3. 2012 - kázání: J. Bárta - Kdo je bližní?
Přenosy technicky zajišťují: