ON-LINE PŘENOSY ze sboru CASD, Praha Vinohrady

Záznam pro přehrávání - sobota 21. 4. 2012 - kázání: R. Hampacher - O čistotě
Přenosy technicky zajišťují: