SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA - VINOHRADY

Záznam bohoslužby

sobota 8. 2. 2014 - kázání: M. Jonczy - Josef z Nazareta - muž činuPřenosy technicky zajišťují: