ON-LINE PŘENOSY ze sboru CASD, Praha Vinohrady

Záznam vánočního koncertu Vinohradského chrámového sboru z 21. 12. 2013

Přenosy technicky zajišťují: