SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA - VINOHRADY

Záznam bohoslužby

sobota 3. 10. 2015 - kázání: Dvořák Josef - A se na tebe Hospodin usmíváPřenosy technicky zajišují: