ON-LINE PŘENOSY ze sboru CASD, Praha Vinohrady

Záznam pro přehrávání - sobota 17. 9. 2011 - kázání: R. Mach - Trojí zákon v životě křesťana
Přenosy technicky zajišťují: